Parťákova pizza

Grafický návrh webu pro rozvozovou službu zaměřující se na rozvoz pizzy. V designu byl kladen důraz na přehlednost a snadné objednání vlastních kombinací surovin i předpřipravených druhů pizzy, číny a dalších pokrmů.

Parťákova pizza