Monetizaceobsahu.cz

Grafický návrh webu, kde jsou přehledně pomocí různých infografik prezentovány způsoby monetizace obsahu na internetu. Grafika byla realizována ve spolupráci s agenturou Digital Wizards.

Monetizaceobsahu.cz